Adma
Administracja i Zarządzanie Nieruchomościami

Aktualności:

2020-10-15 | Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych

Informacja  dotycząca zmiany stawki za wywóz odpadów komunalnych od dnia 01 listopada 2020 r.
Szanowni Państwo,

Zgodnie z Uchwałą NR XLVI/1261/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli/zarządców nieruchomości stawki opłat dla gospodarstw indywidualnych zmieniają się z dniem 1 listopada 2020 roku.

Od 1 listopada wchodzi w życie nowa, jednakowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niezależna od ilości osób zamieszkałych w lokalu, w wysokości 23,00 zł za osobę. Będzie ona mnożona przez ilość osób zgodnie ze złożoną przez Państwa deklaracją.

Informacja  dotycząca  możliwości uzyskania  ulgi w miesięcznych opłatach za wywóz odpadów komunalnych dla osób posiadających uprawniania z Karty Dużej Rodziny obowiązujące na terenie Gminy Kraków

 
Szanowni Państwo,
 
Administracja „ADMA" informuje, że zgodnie z § 4 ust.2 uchwały Rady Miasta Krakowa NR XLV/1197/20 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny lub spełniające warunki posiadania tej karty są zwolnione z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części 1/5 opłat określonych w § 2 uchwały na każdego zamieszkałego członka rodziny.

Uchwała obowiązywać będzie od dnia 1 listopada 2020 r.

Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać  rodzice lub rodzic, którzy wychowują lub  wychowywali co najmniej troje dzieci. Także rodzice lub rodzic, którzy są obecnie emerytami, a ich dzieci są dorosłe.

Osoby  posiadające  Kartę Dużej Rodziny prosimy o przesłanie skanem karty lub przesłanie kserokopii karty  drogą korespondencyjną  w celu uzyskania  pomniejszonej o 4,60 zł  miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami  od każdej osoby  i  członka rodziny objętego Kartą.
Nowe opłaty obowiązują  od 01 listopada 2020 r.

Informujemy ,że wszelkie  formalności  związane z uzyskaniem Karty Dużej Rodziny prosimy  załatwiać w Urzędzie Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych  ul. Stachowicza 18  lub os. Zgody 2 .

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1390)Uchwała Rady Miasta Krakowa NR XLV/1197/20 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.  

Wyjątkami od tej reguły będą:

  • Rodziny posiadające aktywną Kartę Dużej Rodziny- przysługuje im zniżka w wysokości 20% opłaty (poniżej dokładne informacje),
  • Lokale użytkowe - wysokość opłaty uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności

Administracja prosi aby:

  • w terminie do 20 października br. o przesłanie  informacji o ilości osób zamieszkujących w Państwa mieszkaniach (mailowo na adres: pf@admakrakow.pl, kb@admakrakow.pl) zgodnie z oświadczeniem (załączone osobno)
  • w terminie do 20 października br. przesłać główny numer PKD, dla firm aktualnie prowadzących działalność w lokalach użytkowych na terenach administrowanych przez Adma Kraków.  

Dla rodzin wielodzietnych - posiadających Kartę Dużej Rodziny - będzie 20-procentowa zniżka od przyjętej stawki. Jeżeli przy domu jednorodzinnym będzie kompostownik także będzie zniżka: o 4 zł od osoby.logowanie do systemu lokale net
Adma Kraków | Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami © 2011 - 2020 | Wykonanie i wdrożenie: Paweł Węglarz